Vinklubben Bouquets historie

Et kort rids af Bouquets historie
Vinklubben Bouquet i Slagelse blev stiftet i 1992. Initiativtageren var Tom Nielsen – i klubben kaldet ‘Stifter’. Formålet fremgår af klubbens vedtægter:
“Klubbens formål er at udvikle medlemmernes viden om vin og give dem en god oplevelse”. 
I efteråret 1992 inviterede Stifter en flok vininteresserede herrer til et orienterende møde om oprettelse af en privat vinklub. Og i november samme år blev Vinklubben Bouquet en realitet på den stiftende generalforsamling. Bortset fra små ændringer er klubbens vedtægter de samme. Medlemskredsen er selvsupplerende – og medlemsskabet anses derfor af det enkelte medlem som en stor ære og en betydningsfuld del af hans identitet. Kun mænd kan optages.
Klubben havde oprindeligt 8 medlemmer – men vi havde den store sorg, at et medlem pludseligt døde, alt for tidligt. Herefter blev 3 nye medlemmer optaget – hvoraf to siden er trådt ud. Idag er der 8 medlemmer i Vinklubben Bouquet.
Her er de ældste billeder – fra en smagning hos Ole Birch marts 1993:
1993 - hos Ole Birch-ældste gruppeb
 Fra venstre mod højre –
forrest: Ole Hansen, Torben Wissing Andersen, Tom Nielsen, Ole Tofte. Bagest: Finn Gjetting, Preben, Anders Reuter, Claus Jensen, Ole Birch

1993 - hos Ole Birch
Vinsmagningerne.
Vinsmagningerne er omdrejningsakslen i Bouquet. Hovedsagligt her opfyldes klubbens formål – se ovenfor. Fem gange om året træffes medlemmerne og smager på vin. I skrivende stund har der været 110 vinsmagningsaftener!! Læs mere her….

To jubilæer.
Som man kan regne ud, har Bouquet nu i januar 2015 opnået den betragtelige alder af godt 22 år. Vi har fejret både 10- og 20-års jubilæum. Se Særlige begivenheder – eller klik her….

Damerne kommer med….
… på den årlige udflugt i august. Den første udflugt fandt sted i 2000. Se nærmere under Særlige begivenheder – eller klik her….

Den store strid….
Som nævnt under ‘Vinsmagningerne’ skrives efterfølgende et referat. En protokol med stift rødbrunt bind indkøbtes til dette formål. Referaterne blev anledning til en fraktionsdannelse…. Læs mere her…

Rejserne.
Vinklubben Bouquet har foretaget fire succesfulde rejser i europæiske vinlande: tre til Frankrig og en til Tyskland.
Vi henviser til hovedmenuen – eller klik her…

Vinklubben Bouquets hjemmeside